Monday, March 8, 2010

Ujian Bulan Mac 2010

Kepada semua pelajar ujian Pengetahuan Sains Sukan (SPM) dan Sains Sukan (STPM) adalah diingtakan bahawa ujian bulanan akan dijalankan pada pagi hari rabu, 10 Mac 2010. Sila buat persediaan dan rujuk maklumat lanjut dari blog yang berkaitan. Semoga berjaya

Wednesday, December 2, 2009

Tugasan Masa Cuti Semester Akhir 2009

Pro-Forma Tugasan Subjek Sains Sukan

Program Pengajian : Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)
Sasaran : Pelajar-Pelajar Tingkatan 6 Atas Al-Idrisi Ambilan 2009/10
Kod Subjek :966
Semester :2
Tahun Akademik 2009/2010
Bilangan Kredit : 2 jam
Hari Kuliah : Isnin & Rabu
Guru : En. Mohd Nordin Bin Hj. Khadis
Email : naed3030@hotmail.com

Objektif Tugasan :
1. Menambah pengetahuan berkaitan dengan isu-isu terkini dalam sukan dalam dan luar negeri
2. Meningkatkan kemahiran menjawab dengan mengaitkan isu dan contoh dari sumber yang diperolehi
3. Memberi pengalaman mengintergrasi teori dan amali sukan dalam proses pembelajaran
4. Menimbulkan keyakinan dan mengukuhkan kefahaman terhadap subjek sains sukan

Sinopsis Tugasan :
1. Tugasan ini mengandungi aktiviti amali mengumpulkan/menghimpun/menyusun/mengkategorikan maklumat berkaitan dengan isu-isu semasa berkaitan sukan dalam dan luar negeri.
2. Setiap pelajar dikehendaki untuk mencari bahan / sumber bercetak sama ada dari bahan bercetak seperti surat khabar, majalah, jurnal, artikel ataupun bahan dari media elektronik sama ada dalam bentuk bahasa melayu atau bahasa inggeris.
3. Tugasan tersebut hendaklah dihimpunkan dalam bentuk bertaip / dicetak atau dilampirkan / dilekatkan pada kertas bersaiz A4 dan dibindingkan menjadi satu naskah terkumpul bahan yang berbentuk folio.
4. Dibahagian hadapan folio hendaklah diletakkan helaian muka hadapan. (sila download format muka hadapan)
5. Penggunaan huruf hendaklah mengikuti standard huruf Arial, bersaiz font 12 dan dijustifedkan agar lebih kemas.
6. Lampiran bergambar dan berwarna adalah amat digalakkan.
7. Susunan format isi kandungan adalah seperti berikut :

a. Muka surat hadapan

b. Isi kandungan

c. Pendahuluan

d. Bahan / sumber

e. Penutup

f. Bibliografi / sumber bahan / sumber rujukan
8. Bilangan isu-isu semasa dalam sukan yang perlu disediakan adalah sebanyak 100 isu yang mana tidak melebihi 5 isu untuk satu jenis sukan.

9. Penilaian : 50 markah

10. Tarikh hantar : 10 Januari 2010

Sila download pro-forma tugasan memlalui link yang disediakan dibawah

Tuesday, September 29, 2009

Pra Ujian Excel

Tarikh : 6 Okt 2009
Masa : 10.20pg - 11.20pg
Bentuk soalan : Struktur
Skop ujian : Seperti yang telah dinyatakan mengikut topik pengujian ujian excel bulan Okt 2009


Sila buat persediaan awal

Saturday, September 12, 2009

Skop Soalan Peperiksaan Excel Bulan Oktober 2009 Subjek Sains Sukan Ting. 6R


Soalan gabungan dari topik Pengantar Sukan dan topik Anatomi & Fisiologi. Semua soalan berikut adalah berpotensi untuk disoal semasa peperiksaan setara excel dan peperiksaan akhir tahun 2009

Bahagian A (Struktur)

1.Berikan definisi Sains Sukan

2.Nyatakan/terangkan halatuju Sains Sukan ke atas kumpulan manusia : Sains sukan untuk wanita, massa, lelaki,kanak-kanak, OKU, warga emas, berprestasi tinggi

3.Terangkan matlamat Sains Sukan dari segi : pertumbuhan organan, pertumbuhan fizikal, pertumbuhan otot-saraf serta kemahiram, pertumbuhan emosi dan sosial dan pembangunan insan dan negaraBerikan definisi Anatomi dan Fisiologi

4. Berikan maksud istilah-istilah bahagian-bahagian tubuh :proximal,superior, distal, medial, lateral dll

5. Nyatakan / jelaskan fungsi, struktur dan aksesori sistem Intergumentari

6. Nyatakan fungsi tulang, klasifikasi tulang, jenis-jenis tulang, sendi dan pergerakan tubuh.

7. Nyatakan / jelaskan fungsi otot, struktur otot skeletal

8. Buat banding beza antara ciri-ciri otot kardiak, licin dan skeletal

9. Jelaskan maksud komponen berikut : ligamen, tendon, kartilej

10. Labelkan lokasi otot : otot dibahagian kepala & leher, bahagian lengan & tangan, badan, kaki (berkemungkinan akan ditanya dalam bentuk aplikasi dalam sukan)

11. Nyatakan/labelkan struktur sistem saraf tubuh manusia

12. Labelkan/namakan struktur neuron saraf

Bahagian B (Esei)

1.Berikan perbezaan dan persamaan antara PJK dan Sains Sukan

2. Terangkan matlamat Sains Sukan dari segi : pertumbuhan organan, pertumbuhan fizikal, pertumbuhan otot-saraf serta kemahiram, pertumbuhan emosi dan sosial dan pembangunan insan dan negara

3. Berikan definis Sains Sukan Kebangsaan dan Dasar Sukan Negara

4. Huraikan objektif Dasar Sukan Negara

5. Huraikan konsep Sukan Massa dan Sukan Untuk Kecemerlangan

6. Pengetahuan Sains Sukan kini semakin penting dalam pembangunan sukan di Malaysia.Bincangkan dan berikan contoh-contoh yang releven.

7. Hala tuju sains sukan adalah untuk pelbagai kumpulan manusia,. Berdasarkan pernyataan tersebut terangkan kumpulan yang terlibat.

8. Huraikan sistem Integumentari (kulit) manusia dan nyatakan pengaruh sistem tersebut semasa bersukan.